مستندسازی نقض حقوق بشر در محیط‌های چالش‌برانگیز

هنگامی که درک مناسبی از منابع دست اول یا دست دوم با در نظر گرفتن اطلاعات پیش زمینه‌ای مورد نیاز و اهمیت شاخص‌های وقت و زمان، منابع شفاهی و مردم و مسئله تأمین امنیت خود و منابع داشتید، می‌توانید مراحل ذیل را برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده کنید:

۱ – در خصوص پیشینه موضوع، تحقیق کنید

اگر شما درباره رویدادی خاص یا نوعی از رویداد که قبلاً اتفاق افتاده است اطلاعاتی را جمع‌آوری می‌کنید، خواندن مطالب پیشینه می‌تواند در تهیه محتوای گزارش شما، یاری‌دهنده باشد.
آیا مقالات دانشگاهی، تیترهای خبری و یا منابعی از شبکه‌های اجتماعی وجود دارند که درباره موضوع مورد نظر شما بحث کرده باشند؟ آیا گروه‌های حقوق بشری درباره رویدادهای مشابه گزارشی داده‌اند؟ آیا منابع معتبر دیگری هستند که نوشته یا سندی در پیوند با اینگونه رویدادها در محتوای سیاسی کشور/ استان/ شهر شما، داشته باشند و یا موضوعاتی متناسب با موضوع تحقیق شما ارائه داده باشند؟ زمانی را به « مرور » و « مطالعه » اینگونه مطالب پیشینه‌ای اختصاص دهید.

زمانی که تحقیقات پیش‌زمینه‌ای خود را انجام دادید، با متخصصان صحبت کنید . آیا خبرنگاران، دانشگاهیان و یا اشخاص دیگر در مورد نوعی مشابه از رویداد یا زمینه سیاسی این رویدادها تحقیق کرده‌اند؟ صحبت با این اشخاص یا دیدن و خواندن گزارش‌های آنان می‌تواند شفافیت بیشتری در مورد وضعیتی که شما در مورد آن تحقیق می‌کنید به دست دهد.

دانش خود را بیازمایید

زمانی را به تمرین برای یافتن مطالب پیشینه‌ای و پیداکردن متخصصان بالقوه اختصاص دهید.
تصور کنید که در مورد نقض حقوق دانشجویان در ایران تحقیق می‌کنید.
فهرستی از سه منبع خاص تهیه کنید که به واسطه آنها می‌توانید پیرامون موضوع یاد شده مطالبی را مرور کنید یا فیلم‌هایی مستند را مشاهده کنید.
همچنین، فهرستی از سه نفر از متخصصانی که می‌توانید با آن‌ها درباره موضوع دانشجویان در ایران گفت‌وگو کنید و اطلاعاتی بگیرید، تهیه کنید.
نمونه موضوعاتی که از آن‌ها می‌توانید در پیوند با این تمرین استفاده کنید، ازجمله می‌توانند مطالب خبری درباره تغییراتی باشند که بر اساس جنسیت در دانشگاه‌های ایران در سال ۲۰۱۰ رخ داد. نمونه‌های دیگر منابع برای این پژوهش، می‌توانند فیلم‌های مستند درباره تفکیک جنسیتی و دسترسی زنان به آموزش عالی در ایران، گزارش‌های حقوق بشری از سازمان‌های معتبر داخلی و بین‌المللی و استادان دانشگاه و پژوهشگرانی باشند که تغییرات جنسیت- محور در نظام آموزشی ایران را مطالعه کرده‌اند.