متن کامل بودجه کل کشور - سال مالی ۱۳۹۶

یک‌شنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۵، حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، بودجه سال ۹۶ کل کشور را تقدیم مجلس کرد. مجلس می‌بایست تا پیش از پایان سال ۹۵ بودجه را بررسی و تصویب کند.

پایش بودجه در ایرانپیش‌درآمدی بر پایش بودجه در ایران

شهروندان حق دارند از محتویات بودجه کشور و بودجه‌های محلی استان و شهر و روستای خود با خبر شوند. آنان همچنین می‌توانند از طریق نمایندگان‌شان در روند تصویب و اجرای بودجه نقش داشته، هزینه‌کرد بودجه را پایش کنند.

پایش بودجه در سطوح ملی و محلی از جمله ابزارهایی است که شهروندان از آن طریق می‌توانند مقامات را مسئولیت‌پذیر ساخته، روندهای اجرائی در کشور را شفاف‌تر کنند.