اسناد حقوقی

لایحه بودجه مهم‌ترین سند مالی کلان‌شهر تهران است که از طریق آن خط مشی و برنامه شهرداری برای توسعه و مدیریت شهر طی سال آتی ترسیم می‌شود. از...
26 شهريور 1398 | | اسناد حقوقی
مقدمه با تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا، براساس اصول ششم، هفتم، یکصدم، یکصد و یکم، یکصد و سوم، یکصد و پنجم و ششم قانون اساسی جمهوری...
5 تير 1398 | | اسناد حقوقی
قانون جامع حمایت از حقوق معلولان فصل اول ـ کلیات ماده۱ـ تعاریف الف ـ فرد دارای معلولیت: شخصی است که با تأیید کمیسیون پزشکی ـ توانبخشی تعیین...
13 اسفند 1397 | کنشگری مدنی, پاسخگو سازی | اسناد حقوقی
لایحه بودجه مهم‌ترین سند مالی کلان‌شهر تهران است که از طریق آن خط مشی و برنامه شهرداری برای توسعه و مدیریت شهر طی سال آتی ترسیم می‌شود. از...
17 دى 1397 | پاسخگو سازی | اسناد حقوقی
لایحه بودجه کل کشور احتمالاً مهم‌ترین سند مالی در ایران به حساب می‌آید. هر سال، پیش از پایان فصل پاییز دولت سند بودجه سال آتی را برای بررسی...
5 دى 1396 | پاسخگو سازی | اسناد حقوقی
بودجه چه در سطح ملی و چه محلی نقش مستقیمی بر نحوه اداره امور و کیفیت زندگی مردم دارد. اقلام بودجه منابع مالی سازمان‌ها و نهادهای حکومتی را...
19 آذر 1394 | پاسخگو سازی | اسناد حقوقی
دولت حسن روحانی، قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»‌ را امضاء و برای اجرا ابلاغ کرده است. این قانون حکومت را موظف می‌کند تا داده...
3 آذر 1394 | | اسناد حقوقی
۱- در انتخابات مجلس شورای اسلامی محدوده جغرافیایی هر استانی به عنوان حوزه استانی انتخابات محسوب می گردد. تبصره - تعداد نمایندگان هر حوزه...
14 خرداد 1392 | انتخابات, پاسخگو سازی | اسناد حقوقی
اعلالميه اصول نظارت بين المللي بر انتخابات اکتبر 2005 - نیو یورک
20 فروردين 1392 | انتخابات, پاسخگو سازی | اسناد حقوقی
فانون انتخابات ریاست جمهوری ایران مرجع اصلی ضوابط حاکم بر برگزاری انتخابات در ایران است. این قانون، جمع بندی بخش هایی از قانون اساسی است که...
22 شهريور 1391 | مشارکت زنان, آزادی مدنی | اسناد حقوقی
منشور *۹۱ تلاشی است در بازتاب رنگین کمان جامعه ایران. همچون رنگین کمان، گردهم آمدن و درخشش رنگهاى گوناگون سوار بر کمان مداراست که پهنه...