اسناد حقوقی

بودجه چه در سطح ملی و چه محلی نقش مستقیمی بر نحوه اداره امور و کیفیت زندگی مردم دارد. اقلام بودجه منابع مالی سازمان‌ها و نهادهای حکومتی را...
5 دى 1396 | پاسخگو سازی | اسناد حقوقی
بودجه چه در سطح ملی و چه محلی نقش مستقیمی بر نحوه اداره امور و کیفیت زندگی مردم دارد. اقلام بودجه منابع مالی سازمان‌ها و نهادهای حکومتی را...
19 آذر 1394 | پاسخگو سازی | اسناد حقوقی
دولت حسن روحانی، قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»‌ را امضاء و برای اجرا ابلاغ کرده است. این قانون حکومت را موظف می‌کند تا داده...
3 آذر 1394 | | اسناد حقوقی
۱- در انتخابات مجلس شورای اسلامی محدوده جغرافیایی هر استانی به عنوان حوزه استانی انتخابات محسوب می گردد. تبصره - تعداد نمایندگان هر حوزه...
14 خرداد 1392 | انتخابات, پاسخگو سازی | اسناد حقوقی
اعلالميه اصول نظارت بين المللي بر انتخابات اکتبر 2005 - نیو یورک
20 فروردين 1392 | انتخابات, پاسخگو سازی | اسناد حقوقی
فانون انتخابات ریاست جمهوری ایران مرجع اصلی ضوابط حاکم بر برگزاری انتخابات در ایران است. این قانون، جمع بندی بخش هایی از قانون اساسی است که...
22 شهريور 1391 | مشارکت زنان, آزادی مدنی | اسناد حقوقی
منشور *۹۱ تلاشی است در بازتاب رنگین کمان جامعه ایران. همچون رنگین کمان، گردهم آمدن و درخشش رنگهاى گوناگون سوار بر کمان مداراست که پهنه...
8 شهريور 1391 | آزادی مدنی, پاسخگو سازی | اسناد حقوقی
در این مقاله حقوقی که برای مرکز اسناد حقوق بشر ایران نوشته شده است، وکیل پایه یک دادگستری محمد حسین نیری توضیح می دهد که چرا قانون جدید...
| پاسخگو سازی | اسناد حقوقی
اطلاعت در مرده قوانین آیین داد رسی دادگاهها عمومی و انقلاب جمهوری اسلامی ایران از جمله در امور کیفری.
| انتخابات, پاسخگو سازی | اسناد حقوقی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۵ اصل تصویب شده و همان سال به همه‌ پرسی گذاشته شد و نتیجه آن...