بررسی بوجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به زبان ساده

قانون بودجه مهم‌ترین سند مالی کشور است که دولت هر سال باید آن را به صورت لایحه بودجه برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. لایحه بودجه چکیده خط‌‌ مشی مالی دولت طی سال آتی را بیان می‌کند. از این رو درک و ردگیری اقلام بودجه بر زندگی آحاد ملت تأثیرگذار است. مرکز پژوهش‌های مجلس لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را بررسی کرده و در این مجلد آن را به زبان ساده منتشر کرده است.

بررسی بوجه سال ۹۹ کل کشور به زبان ساده

متن کامل بررسی بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به زبان ساده را از طریق لینک زیر دانلود کنید.

منبع: مرکز پژوهش‌های مجلس