چطور اتکاء بر شواهد می‌تواند عمل شهروندی را تقویت کند؟

مرکز تحقیقات مسئولیت‌پذیری، تهیه کننده این مطلب تحت عنوان «چطور اتکاء بر شواهد می‌تواند عمل شهروندی را تقویت کند؟ تجربه و انطباق در راه دست‌یابی به نظام بهداشت و درمانی مسئولیت‌پذیر در گواتمالا» است. این گزارش یک دهه کار «مرکز مطالعات برابری و اداره امور در نظام درمانی» یا CEGSS را گرد آورده تا میزان کارآیی روش‌های مشارکتی گردآوری شواهد را در تقابل با استفاده از روش‌های رسمی آکادمیک مقایسه کند. هدف از مقایسه یافتن پاسخ به این پرسش بود که کدام روش بر سیاست‌گزاری‌ها تأثیرگذارتر است.

مرکز مطالعات برابری و اداره امور در نظام درمانی (CEGSS) با مقایسه روش‌های مختلف گردآوری شواهد به این نتیجه رسید که ارائه داده بسیار دقیق و علمی درباره میزان کارآیی مراکز درمانی به مقامات دولتی راه مؤثری برای ایجاد تغییر در سیاست‌گزاری نیست. در عوض، شرکت دادن شهروندان در روند گردآوری شواهد تأثیر دوگانه‌ای بر جای می‌گذارد. از یک سو باعث می‌شود آگاهی مدنی شهروندان افزایش یابد و از سوی دیگر میزان پاسخ‌گوئی حکومت به داده گردآورده شده را بیشتر می‌کند. علاوه بر آن تهیه کنندگان گزارش دریافتند که استفاده از فن‌آوری‌های مدرن برای گردآوری داده، هم‌چون ثبت شکایات از طریق پیامک یا مستندسازی مشکلات به شیوه‌های صوتی/تصویری هم مشوق مشارکت محلی است و هم پاسخگویی حکومت را افزایش می‌دهد.