کارت گزارش کمیسیون‌های ارتباطات هند ۲۰۱۹ - ۲۰۲۰

ماه اکتبر ۲۰۲۰ مترادف با ۱۵ سالگیه اجرای قانون «حق اطلاعات» در  کشور هند است. این قانون میلیون‌ها نفر را قادر کرده به اطلاعات دولتی دسترسی پیدا کنند و بتوانند از آن طریق حکومت را پاسخگو نگه دارند. طبق قانون حق اطلاعات کمیسیون‌های اطلاعات مرجع تجدیدنظر نهایی هستند و وظیفه دارند از حق اساسی مردم به اطلاعات محافظت کرده آن را تسهیل کنند.

 

گروه شهروندی Satark Nagrik Sangathan (SNN) با هدف تشویق به شفافیت و مسئولیت‌پذیری دولت گزارشی از عمل‌کرد کمیسیون‌های اطلاعات در سراسر کشور هند تهیه کرده است. نسخه پی‌دی‌اف این گزارش تحت عنوان «کارت گزارش کمیسیون‌های اطلاعات، ۲۰۱۹-۲۰۲۰» را می‌توانید پایین صفحه دانلود کنید.

 

این گزارش عمل‌کرد کمیسیون مرکزی اطلاعات و ۲۸ کمیسیون ایالتی در هند را از این جهات بررسی کرده است: تعداد اعضا در هر کمیسیون؛ سابقه و ترکیب جنسیتی کمیسیون‌ها؛ تعداد موارد تجدید نظر/شکایت ثبت شده و تعداد موارد مختومه؛ میانگین سالانه موارد مختومه به ازای هر عضو کمیسیون؛ تعداد درخواست‌ها/شکایاتی که کمیسیون‌ها برگشت داده‌اند؛ تعداد پرونده‌های در حال رسیدگی؛ زمان تخمینی انتظار برای مختومه شدن درخواست تجدید نظر‌/شکایت؛ تأثیر همه گیری کووید-۱۹ بر عمل‌کرد کمیسیون‌های اطلاعات؛ میزان تناوب تخلفات مجازات شده توسط کمیسیون‌ها؛ خسارتی که توسط کمیسیون‌ها پرداخت شده و میزان شفافیت آن‌. این گزارش دوره آوریل ۲۰۱۹ تا اکتبر ۲۰۲۰ را پوشش می دهد.