دوهفته‌نامه نبض

این هفته با حقوق بشر در ایران در دو هفته گذشته در دوهفته گذشته، مردم در ایران به پای صندوق‌های رأی رفتند تا رئیس‌جمهوری، اعضای شورای شهر و...
| مشارکت زنان, آزادی مدنی, پاسخگو سازی | دوهفته‌نامه نبض
این هفته با حقوق بشر در ایران 16 بهمن، احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای ایران، در گفتگوئی پیرامون گزارش سوم خود درباره نقض حقوق بشر...
| کنشگری مدنی, آزادی مدنی | دوهفته‌نامه نبض
این هفته با حقوق بشر در ایران این هفته، جمهوری اسلامی بیش از دوازده روزنامه‌نگار مرد و زن را به اتهام همکاری با رسانه‌های بیگانه، از جمله...
| مشارکت زنان, آزادی مدنی, انتخابات, پاسخگو سازی | دوهفته‌نامه نبض
این هفته با حقوق بشر در ایران دوم بهمن ماه، چهار نماینده مجلس به منظور بررسی انتقاد گروه‌های حقوق بشری از وضعیت زندانیان از زندان اوین...
| کنشگری مدنی, آزادی مدنی, انتخابات, پاسخگو سازی | دوهفته‌نامه نبض
حقوق بشر ایران در این هفته در تاریخ 17 دی ماه، مجلس ایران در گزارشی خواستار انجام بررسی در خصوص مرگ ستار بهشتی شد. ستار بهشتی وبلاگ نویسی...