مستندسازی نقض حقوق بشر در محیط‌های چالش‌برانگیز

شما احتمالاً طرز استفاده از دوربین فیلم‌برداری را بلدید، با این حال ممکن است تعدادی از بهترین روش های مورد استفاده خبرنگاران حرفه ای برای تولید و ضبط فیلمهای با کیفیت را بلد نباشید. عمل کردن به این راهنمایی های ساده می تواند پروژه صوتی-بصری شما از یک فیلم آماتور به یک فیلم با کیفیت حرفه ای تبدیل کند.

راهنما استراتژی
تاریخ و ساعت را ضبط کنید ساعت و زمان را به صورت نوشته شده روی فیلم بیاورید؛
ساعت و زمان را در هنگام بررسی موضوعتان با صدای گوینده فیلم، بیان کنید؛
از یک روزنامه، تلفن یا ساعت (که گویای زمان در لحظه به مخاطبتان باشد) فیلم بگیرید؛
برای استفاده خود در تدوین، همواره فیلم‌های خود را در یک زمان و مکان خاص ردگیری کنید تا به راحتی بتوانید نسخه های مختلف را ذخیره و تدوین کنید.
موقعیت مکان تصاویر را ضبط کنید از یک بنای شاخص یا تابلو خیابان فیلم بگیرید؛
در هنگام فیلم‌برداری مکانی که مخاطب به آن نظاره می‌کند را با صدای گوینده فیلم، توضیح دهید.
متن توضیحی همراه فیلم را با آوردن زمینه‌ها و پیش زمینه‌ها، دقت بخشید اطلاعات ضروری را روایت کنید، از جمله پرسش های «شش چه» که توضیح چه کسی، چه اتفاقی، چه زمانی، چه مکانی، چرا و چگونه هستند. برای توضیح بیشتر در مورد زمینه، پیش زمینه و پرسش های "شش چه"، درس های قبلی را ببینید.
موضوع انتخابی، زاویه نگاه و رویکردتان را توضیح دهید.
جزییات را ضبط کنید جزییات مربوط به صحنه های فیلم را ضبط کنید، جزییاتی که اتفاقات که در حال اتفاق افتادن است را توضیح می‌دهند و یا تاکید می‌کنند چه کسانی حاضر هستند و غیره.
از روایتگر صوتی و گوینده برای توضیح محتوا، افزودن زمینه و پیش زمینه و بیان واقعیت‌های قابل ذکر، استفاده کنید.
گرفتن تصویر چهره افراد می‌تواند از جمله ملحقات مثبت به فیلمتان باشد؛ اما فیلم‌برداری نزدیک از صورت سوژه می‌تواند افراد را به خطر بیندازد. مطمئن شوید که امنیت این اشخاص با ویدئوی شما به خطر نمی‌افتد.
با قصد و هدف فیلم بگیرید با حداقل لرزش دوربین، فیلم‌برداری کنی؛ حرکات کند دوربین به تماشاگر زمان کافی برای درک صحنه‌ها می‌دهد. مطمئن شوید که مخاطب را به سرگیجه نمی‌اندازید.
ضمن حفظ امنیت خود، تا جایی که می‌توانید به صحنه‌ها نزدیک‌تر شوید.
برای امکان ویرایش مناسب، هر صحنه را حداقل ۱۰ ثانیه فیلم‌برداری کنید