بررسی درستی و اعتبار اطلاعات از سوی شهروند - ناظران، در محیط‌های چالش‌برانگیز

  • تایید محتوای اطلاعات با پرسش‌های چه کسی، چه چیزی، چه مکانی، چه زمانی، چرا و چطور آغاز می‌شود.
  • به نحوه بکارگیری زبان و استفاده از بیان و گفتگوی منطقی، ادبیات و واژگان رسمی، اصطلاحات عامیانه و لهجه‌ها و گویش‌ها در آن توجه کنید. زبان بکار گرفته شده را با مکان وقوع رویداد مقایسه کنید و ببینید آیا هم‌خوانی دارند یا خیر.
  • برای شناسایی مکان یک عکس، به شاخصه‌های پس‌زمینه تصویر و نوع پوشش مردم دقت کنید.
  • صدای ویدیو می‌تواند شما را به یک مکان خاص متصل کند.
  • می‌توانید از طریق اینترنت یا ملاقات شخصی، به‌طور مستقیم با منبع تماس بگیرید. در هر دو شکل، احتیاط لازم را به عمل آورید چرا که برقراری این تماس می‌تواند پیامدهای امنیتی برای شما و منبع به همراه داشته باشد.
  • شناسایی زمان و مکان، اغلب چالش‌برانگیزترین بخش بررسی درستی اطلاعات است چرا که بازنشر گزارش‌ها و اطلاعات توسط منابع دیگر بیش‌ترین تاثیر را بر صحت و درستی اطلاعات می‌گذارد.
  • مراجعه به منابع دیگر اطلاعات به شما امکان می‌دهد تا اطلاعات خود را با دیگر گزارش‌ها انطباق دهید و کمبودها را جبران کنید. به‌علاوه این‌که می‌توانید یک گزارش را تایید یا به‌طور کلی رد کنید.
  • شبکه‌های ارتباطی مجازی و حقیقی شما می‌توانند به فرآیند راستی آزمایی و تایید درستی اطلاعات کمک کنند.