بررسی درستی و اعتبار اطلاعات از سوی شهروند - ناظران، در محیط‌های چالش‌برانگیز

شناسایی زمان و مکان، اغلب چالش‌برانگیزترین بخش بررسی درستی اطلاعات است چرا که بازنشر گزارش‌ها و اطلاعات توسط منابع دیگر بیش‌ترین تاثیر را بر صحت و درستی اطلاعات می‌گذارد. به بیان دیگر، وقتی اطلاعات از منبعی به منبع دیگر منتقل می‌شود، بخشی از آن ممکن است دچار سوء تعبیر یا تجدید نظر شده یا به کلی نادیده گرفته شود.

ملاحظات زیر را هنگام شناسایی و بررسی زمان و مکان اطلاعات در نظر داشته باشید:

فرمت زمانی

در بعضی جاها، به‌عنوان مثال، تاریخ ۲۰۱۲/۸/۹ ممکن است روز نهم از ماه هشتم (آگوست) سال ۲۰۱۲ تفسیر شود، حال این‌که روش خواندن این تاریخ در جاهای دیگر ممکن است روز هشتم از ماه نهم (سپتامبر) سال ۲۰۱۲ باشد. فرمت زمانی در مکان‌های مختلف با هم فرق می‌کند. به همین دلیل، ممکن است کسی اطلاعات را با یک معیار زمانی خاص دریافت کند ولی با معیار زمانی متفاوت و بر اساس زمان محلی خودش بازنشر کند.

date and place example

در این مثال تصویری که یک گفتگوی آنلاین را به نمایش می‌گذارد، کسی که از ایران مهاجرت کرده و به خارج از کشور رفته است می‌گوید امروز تولد اوست، حال این‌که دوست او که در ایران زندگی می‌کند می‌گوید فردا باید سالگرد تولد او باشد نه امروز. تاریخ میلادی و هجری در سال کبیسه یک روز جابجا می‌شوند.