بررسی درستی و اعتبار اطلاعات از سوی شهروند - ناظران، در محیط‌های چالش‌برانگیز

غلط املایی در نوشتن نام مکان

هنگام ترجمه نام یک مکان از زبانی به زبان دیگر، ممکن است اسم واقعی تغییر کند. در این وضعیت، یک اشتباه املایی ممکن است شما را به سمت مکان یا مکان‌های دیگر راهنمایی کند. اگر یک منبع دچار این اشتباه شود و نام مکان را به اشتباه بنویسد، ممکن است شما را به سمت نادرستی هدایت کرده و در معرض انتشار اطلاعات ناصحیح قرار دهد.

اطلاعات ویرایش شده

هنگام شناسایی زمان یا مکان، ممکن است به گزارش‌های وبلاگی یا پست‌های فیس‌بوکی برخورد کنید. مراقب باشید، افراد ممکن است اطلاعات موجود در پست‌های فیس‌بوکی را به دلایل مختلف ویرایش کنند؛ از جمله: برای حمایت از یک دیدگاه خاص، به دلیل این‌که تصور می‌کنند اطلاعات نادرست است، بخاطر محدودیت فضا در محل نوشتن یادداشت. در این شرایط ممکن است نام درست را تغییر دهند.

گرچه شناسایی و تایید زمان و مکان اطلاعات گردآوری شده ممکن است دشوار باشد، ولی یک راه مناسب برای حل این مسئله، این است که اطلاعات خود را با گزارش‌های مختلف مقایسه کنید.