ترویج چارچوب قانونی برای برگزاری انتخاباتی مردم‌سالار

بنا نهادن «قواعد بازی» انتخابات برای همه احزاب سیاسی، نامزدها و شهروندان امری حیاتی محسوب می‌شود. انتخابات مردم‌سالار راه‌گشای رقابتی عادلانه و مسالمت‌آمیز میان کسانی است که قرار است به نمایندگی از طرف مردم قدرت حکومت کردن را به دست آورند. همچنین، انتخابات دموکراتیک به مردم امکان می‌دهد تا به شیوه‌ای آزادانه نقطه نظرات‌شان را نسبت به کسانی بیان کنند که قرار است به نمایندگی از جانب‌شان اختیار و مشروعیت کنترل دولت را به دست آورند. از این رو باید اطمینان حاصل کرد که قواعدی برای رقابت انتخاباتی وضع شود که برگزاری انتخاباتی دموکراتیک را به مفهوم واقعی آن تضمین کند.

این راهنما روش‌های ترویج، ایجاد و توسعه چارچوب قانونی برای برگزاری انتخابات مردم‌سالار را شرح می‌دهد.