داده‌نما: امنیت در چت‌های گروهی و شبکه اجتماعی - بهداشت دیجیتال برای زنان در ایران

بسیاری از فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی از طریق چت‌های گروهی، صفحات شبکه اجتماعی یا برنامه‌های موبایل سازماندهی می‌شود. معمولا از این طریق حجم زیادی از اطلاعات در مورد فعالیت، شرکت‌کنندگان در آن و دیگر جنبه‌ها در اختیار دیگران قرار داده می‌شود. یعنی به صورت بالقوه ممکن است برای برگزارکنندگان، شرکت‌کنندگان و یا خود فعالیت دردسرساز شود. 

برای شرکت در این نوع فعالیت‌ها باید چه ملاحظاتی را در نظر گرفت؟ و چه طور می‌توان به شیوه‌ای امن مشارکت کرد؟ داده‌نمای زیر پاسخ این پرسش‌ها را فراهم می‌کند.

داده‌نما: امنیت در چت‌های گروهی و شبکه اجتماعی - بهداشت دیجیتال برای زنان در ایران