داده‌نما: حواس جمعی در استفاده از شبکه اجتماعی - بهداشت دیجیتال برای زنان در ایران

هر گاه از شبکه اجتماعی استفاده می‌کنیم خواسته یا ناخواسته اطلاعات شخصیمان را در اختایر دیگران قرار می‌دهیم. از این رو مهم است بدانیم کدام اطلاعات به دست چه کسی می‌افتد؟ کدام تصاویر و ویدئوها به صورت علنی در اختیار همه است؟ کدام دوستان و همکاران به مطالبی که منتشر می‌شود دسترسی دارند؟ آیا مطالب خصوصی منتشر می‌شوند یا عمومی؟ و پرسش‌هایی دیگر از این دست. اینفوگرافیک زیر جنبه‌های مختلف امنیت هنگام استفاده از شبکه اجتماعی را شرح می‌دهد.

حواس جمعی در استفاده از شبکه اجتماعی