داده‌نما: مدل‌سازی تهدید - بهداشت دیجیتالی برای زنان در ایران

همیشه چیزهای مهمی در زندگیتان هست که بخواهید از آن محافظت کنید؛ این بخش مجازی زندگیتان را هم در بر می‌گیرد. یعنی مثلاً مکالماتی که نخواهید علنی شود؛ ایمیل‌هایی که نخواهید دیگران ببینند؛ یا اسنادی که نخواهید دیگران به آن دسترسی پیدا کنند. مثلا شاید نخواهید کسی نسخه‌ای الکترونیکی از شناسنامه یا پاسپورتان را داشته باشد. اینفوگرافیک زیر روشی را شرح می‌دهد که به کمک آن می‌توانید تهدیدها را شناسائی و اولویت‌بندی کرده برای مقابله با آن چاره‌اندیشی کنید.

 

مدل‌سازی تهدید