پايش بودجه در سطح ملى و محلى

آیا مایلید بدانید منابع دولتی چگونه اختصاص یافته و کجا مصرف می‌شوند؟ آیا نگران کمّیت و کیفیت خدمات ارائه شده از سوی دولت هستید؟ آیا کنجکاوید بدانید دولت چگونه مالیات اخذ شده از شما را هزینه می‌کند؟ در این صورت، دوره آموزشی ما در زمینه نظارت بر بودجه، احتمالا برای‌تان جالب خواهد بود. مدل نظارت بر بودجه در سطح محلی و ملی به شما کمک می‌کند تا روش استفاده از بودجه به عنوان ابزاری برای تشویق مسئولیت‌پذیری و شفاف‌سازی عملکرد دولت را بیاموزید. یکی از مولفه‌های اساسی هر دولت کارآمد و پاسخ‌گوئی، عملکرد شفاف و مسئولانه در زمینه برنامه‌ریزی بودجه است. طرح‌های نظارت بر بودجه توان آن را دارد که افراد را حول اهدافی بسیج کند که نتایجی واقعی و ملموس در بر دارند. اهدافی همچون، افزایش بودجه خدمات عمومی یا انجام پروژه‌های زیربنائی که پاسخگوی دغدغه‌های مردم باشد. اسلایدشو زیر برگفته از دوره آموزشی نبض‌ایران تحت همین نام است. دوره نبض‌ایران را می‌توانید اینجا دنبال کنید.