قوانین و توافقنامه های بین المللی

راهنمای کمیسیون ونیز در اجرای صحیح موضوعات انتخاباتی از زمان تصویب در سال ۱۳۸۲ تا کنون به یک استاندارد شناخته شده بین‌المللی در زمینه مسائل انتخاباتی بدل شده. این راهنما بخشی را به برابری قدرت رأی رأی‌دهندگان اختصاص داده و در آن به جمعیت حوزه‌های انتخابیه، به عنوان یکی از عوامل مهم در تأمین عدالت و بیشتر
گزارش گزارش سایه (Shadow Report)، مکانیزمی است که از طریق آن، سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) می‌توانند موارد نقض حقوق بشر در کشورشان را در کمیته حقوق بشر سازمان ملل مطرح و پیگیری کنند. سازمان ملل متحد از طریق این مکانیزم جامعه مدنی در کشورهای عضو را قادر ساخته فارغ از مصلحت‌های سیاسی، موانع و بیشتر
اعلامیه اصول نظارت بین‌المللی بر انتخابات و آئين اجرائی برای ناظران بین‌المللی انتخابات برآمده از تلاش چندین ساله بیش از ۲۰ سازمان بین دولتی و غیردولتی بین‌المللی علاقمند به نظارت بر انتخابات است. این اعلامیه تصریح می‌کند که شرط لازم برای حکومت مردم‌سالارانه انتخاباتی است که به صورت دموکراتیک بیشتر