مستندسازی نقض حقوق بشر در محیط‌های چالش‌برانگیز

جست‌وجو در میان اطلاعات زیاد، جرئت می‌خواهد. روش «شش چه»، می‌تواند ابزار مفیدی برای به خاطرآوردن پرسش‌‌های باشد که بهتر است هنگام جمع‌آوری اطلاعات پرسیده شوند: چه کسی ، چه اتفاقی ، چه زمانی ، چه مکانی ، چرا و چگونه ؟
خبرنگاران، محققان و بازرسان تحقیق و تفحص همگی برای اطمینان از درستی پرسش‌هایی که می‌پرسند، از راهکار «شش چه» استفاده می‌کنند.

پرسش‌‌های زیر را در زمان جمع‌آوری اطلاعات از خودتان بپرسید:

  • چه کسی در این رویداد/ وضعیت درگیر است؟
  • چه اتفاقی افتاده است؟
  • این رویداد، چه زمانی اتفاق افتاده است؟ (آیا در روز خاصی اتفاق افتاده، یا در یک زمان متوالی، در طی چند روز، هفته یا سال، روی داده است؟)
  • این حادثه در چه مکانی رخ داده است؟ (تا جایی که امکان دارد در جمع‌آوری این اطلاعات، دقیق باشید)
  • چرا این حادثه اتفاق افتاد؟ (بر اساس مدارکی که جمع‌آوری کرده‌اید، مستندات، مصاحبه‌ها، یا متن مقالات خبری، حادثه مورد نظر را تحلیل کنید و توضیح دهید)
  • چگونه اتفاق افتاد؟ جزئیات این رویداد چیست؟

در پایان این درس، شما طرح پرسش‌های روش‌های «شش چه» را آموخته‌اید و پیرامون آن تمرین کرده‌اید.