مرکز انتخابات نبض‌ایران - ۱۳۹۶

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، مردم ایران به پای صندوق رأی رفتند تا رئیس‌جمهور را برای دوره چهارساله‌ای دیگر انتخاب کنند. هرچند، قابل درک است که رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری بیشترین توجهات ملی و بین‌المللی را به خود جلب کند،‌ اما همان روز مردم بیش از ۱۳۳٫۰۰۰ نفر را نیز به عنوان نماینده در شوراهای شهر و روستا و دیگر شوراهای محلی انتخاب کردند. نتیجه این انتخابات پیروزی قاطع اصلاح‌طلبان در سرتاسر کشور و انتخاب تعدادی زن در پست‌های مدیریت شهری شد.

انتخابات رویدادی است فراتر از یک روز و واریز رأی به صندوق، بلکه بخشی است از چرخه‌ای مداوم که شهروندان با مشارکت در آن، روند بهبود کیفیت زندگی را پی می‌گیرند؛ چه درسطح ملی باشد و چه در سطوح منطقه‌ای و محلی. انتخابات سالم از حقوق اولیه بشر است؛ درست برگزار شدن آن مشوقی است برای مشارکت عمومی، پاسخگوئی مقامات و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت. هر انتخاباتی که می‌گذرد چرخه دیگری آغاز می‌شود با فرصت‌های تازه برای اصلاح نظام انتخابات.

نبض‌ایران انتخابات ایران را از سال ۱۳۹۲ دنبال کرده است. در این راه مجموعه منابعی گرد آمده با هدف تشویق به مسئولیت‌پذیری بیشتر در نظام انتخاباتی که شهروندان را مشارکت داده و به آنان پاسخگو باشد. پایین‌تر، فهرستی از این مطالب گرد آورده شده که در طول زمان به آن اضافه نیز خواهد شد. مطالب نبض‌ایران پیرامون انتخابات ۱۳۹۴ مجلس را نیز اینجا مطالعه کنید.

نقشه نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران (۱۳۸۸ - ۱۳۹۶)

نتایج چگونه بود؟

انتخابات در ایران چطور برگزار می‌شود؟

رأی‌دهندگان چه نکاتی را باید در نظر بگیرند؟

شهروندان از چه راه‌هایی می‌توانند تشویق به مسئولیت‌پذیری کنند؟

اینفوگرافیک

کاریکاتور