چگونه سازمان‌های بومی انتخابات را پایش می‌کنند؛ راهنمای جامع الف تا ی

آیا می‌خواهید بدانید چطور می‌توان در فرآیند انتخابات مشارکت کرد؟ کتاب راهنمای «چگونه سازمان‌های بومی انتخابات را پایش می‌کنند» را مطالعه کنید. این راهنما توسط مؤسسه دموکراتیک ملی تهیه و خانه آزادی آن را به فارسی ترجمه کرده است. این جزوه برای استفاده توسط سازمان‌های مردم‌نهاد محلی و شهروند-ناظران تولید شده است. ایجاد ظرفیت سازمانی و محلی برای پایش بومی انتخابات کمک می‌کند انتخاباتی منصفانه‌تر برگزار شود. از سوی دیگر این گامی مثبت برای پایه ریزی جامعه مدنی‌ای فعال و توانمند است. کتاب راهنمای پیش رو مروری دارد بر پایش بومی انتخابات و در آن نمونه‌هایی از مطالعه موردی در مورد گروه‌های ناظر موفق و دستورالعمل چگونگی انجام کار برای سازمان‌های علاقمند به پایش ارائه شده است. در ضمن این مجلد قالب‌ها و فرم‌های از پیش طراحی شده‌ای ارائه کرده تا کمکی باشد برای سازمان‌ بومی‌ای که می‌خواهند پروژه پایش انتخابات اجرا کنند.

دیگر منابع مرتبط با انتخابات