نکته‌ها و دست‌افزارهایی در زمینه ترویج

پیش از شروع فعالیت ترویجی حتماً کمی برای برنامه‌ریزی وقت صرف کنید. کلید موفقیت چنین فعالیت‌هایی در ارزیابی هدف، نیاز و یافتن راه‌های تأثیرگذاری نهفته است. برای تدوین کارزار ترویج می‌توانید از منابعی که در این بخش از کتابخانه نبض‌ایران ارائه می‌شود به عنوان راهنما استفاده کنید.

روش نبض‌ایران برای تدوین منظور از فعالیت ترویجی شما را قادر می‌سازد درک بهتری پیدا کنید از این‌که چرا قصد دارید در این زمینه کار کنید. تشخیص درست اهداف به شما امکان می‌دهد‌ تلاش‌های‌تان را معطوف به ثأثیرگذاری بر مخاطبان اصلی کنید. پرسش‌های فرم ارزیابی طرح ترویج که توسط CARE تهیه شده، شما را در اندازه‌گیری میزان تأثیرگذاری و کارآئی فعالیت ترویجی یاری می‌کند. نکته‌های کاربردی در برگزاری جلسه‌ای موفق و چک‌ لیست پیش‌از جلسه به شما کمک می‌کند تا جلساتی را با ذینفعان ترتیب دهید. کسانی که برای موفقیت تلاش‌های‌تان اهمیت دارند. در آخر، الگوی برنامه‌ریزی استراتژیک برای ترویج می‌تواند راهنمایی باشد برای پاسخ دادن به سؤال‌های اصلی که پیش از راه‌اندازی فعالیت ترویجی باید مطرح شوند.