دستورالعمل

نکته مهم حین تلاش برای فهم این که آیا به نیاز شهروند پاسخ داده می‌شود این است که درکی آگاهانه از وضعیت حال پیدا کرده، هم‌زمان که فعالیت‌...
18 شهريور 1395 | کنشگری مدنی, پاسخگو سازی | دستورالعمل
کنشگران مجموعه‌ای از ابزار و تاکتیک‌ها را برای پاسخگو و مسئولیت‌پذیر نمودن دولت در اختیار دارند. داده (دیتا) ابزاری قدرتمند و مفید در دست...
19 آذر 1394 | پاسخگو سازی | دستورالعمل
هدف از ممیزی اجتماعی ایجاد انگیزه در شهروندان و مردم محل برای پایش ارائه خدمات عمومی و تشویق مسئولیت‌پذیری در میان مقامات است. این جزوه...
14 مهر 1394 | کنشگری مدنی | دستورالعمل
ماهیت کار مدنی در ایران دربرگیرنده مخاطراتی است که افراد پیش از آغاز به انجام هر فعالیت حمایت‌گری می‌بایست از آن آگاه بوده، خود را برای آن...
14 مهر 1394 | کنشگری مدنی | دستورالعمل
داده قابل اتکاء ابزار قدرتمندی است که کنشگر برای تغییر باید از آن استفاده کند. استفاده مؤثر از داده برای آگاهی‌رسانی و ارائه اطلاعات کلیدی...
17 تير 1394 | کنشگری مدنی | دستورالعمل
روایت‌گری محور اصلی هر کارزار کنشگری موفق را شکل داده، با جلب توجه مخاطب به متن داستان او را متقاعد می‌سازد که می‌بایست کاری انجام دهد. این...
10 تير 1394 | پاسخگو سازی | دستورالعمل
گروه بانک جهانی در گزارش «اعتماد، صدا و انگیزه: درس‌هایی از موارد موفق ارائه خدمات عمومی در سطح محلی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا» رابطه...
29 ارديبهشت 1394 | پاسخگو سازی | دستورالعمل
این مقاله تحت عنوان «صدای سیاسی چیست؟ چرا اهمیت دارد، و چگونه می‌تواند موجب تغییر شود؟» توسط موسسه توسعه خارجی (ODI) منتشر شده و تلاش می‌...
21 فروردين 1394 | مشارکت زنان | دستورالعمل
این دفترچه راهنما، تحت عنوان «امنیت فراگیر، صلح پایدار: راهنمائی برای حمایتگری و عمل»، توسط موسسه امنیت فراگیر تهیه شده. این راهنما مرجع...
29 مهر 1393 | پاسخگو سازی | دستورالعمل
راهنمای حقوق کودک و نوجوان، برآوردی جامع پیرامون حقوق بنیادین کودکان و نوجوانان در قوانین کشوری و بین‌المللی به دست می‌دهد. این راهنما توسط...
9 اسفند 1392 | پاسخگو سازی | دستورالعمل
کارکرد اصلی هر دولتی ارائه خدمات عمومی به شهروندان است. مقامات دولتی تصمیم می‌گیرند که بودجه کشور را چگونه به مسائل مختلف از جمله آموزش،...