دستورالعمل

نکته مهم حین تلاش برای فهم این که آیا به نیاز شهروند پاسخ داده می‌شود این است که درکی آگاهانه از وضعیت حال پیدا کرده، هم‌زمان که فعالیت‌...
9 اسفند 1392 | پاسخگو سازی | دستورالعمل
کارکرد اصلی هر دولتی ارائه خدمات عمومی به شهروندان است. مقامات دولتی تصمیم می‌گیرند که بودجه کشور را چگونه به مسائل مختلف از جمله آموزش،...
9 اسفند 1392 | پاسخگو سازی | دستورالعمل
در یک نظام مردم‌سالار این شهروندان هستند که تصمیم می‌گیرند دولت چگونه باید درآمدهای عمومی را هزینه کند. مردم حق دارند از طریق نمایندگان...
9 اسفند 1392 | کنشگری مدنی, پاسخگو سازی | دستورالعمل
در سراسر جهان، سازمان‌های مردم‌نهاد (یا سازمان غیر دولتی)(NGO) به دلیل توانایی در افزایش آگاهی مردم، بسیج شهروندان، و تشویق مسئولیت‌پذیری...
24 دى 1392 | انتخابات, پاسخگو سازی | دستورالعمل
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شوراهای محلی بایستی به عنوان بخش ضروری در فرآیند تصمیم‌گیری و مدیریت محلی کشور درنظر گرفته شوند....
1 مهر 1392 | کنشگری مدنی, پاسخگو سازی | دستورالعمل
«راهنمای جیبی - پایش کیفیت ارائه خدمات عمومی» ابزار ساده، سریع و کارآمدی است برای نظارت بر ارائه خدمات دولتی.
1 مهر 1392 | کنشگری مدنی | دستورالعمل
وب‌سایت کنشگران داوطلب کتابخانه‌ای از منابع مرتبط با جامعه مدنی و راه‌کارهای سودمند برای NGO ها و فعالان حوضه مدنی فراهم می‌کند.
1 مهر 1392 | کنشگری مدنی, پاسخگو سازی | دستورالعمل
بنیاد عرصه‌سوم به منظور همراهی با فعالان مدنی در ایران و حمایت از فعالیت‌های آنان و برای ادای دین به سازمان‌های مردم‌نهاد، بانک اطلاعاتی...
1 مهر 1392 | کنشگری مدنی, پاسخگو سازی | دستورالعمل
توانا- این درس مروری خواهد بود بر حادترین مسائل مربوط به محیط زیست در ایران از جمله آلودگی هوا، جنگل‌زدایی و بیابان زایی، کمبود و آلودگی آب...
18 تير 1392 | آزادی مدنی, انتخابات, پاسخگو سازی | دستورالعمل
راهنمای جیبی «نظارت شهروندی بر انتخابات» مرجعی ساده و قابل حمل برای نظارت و گزارش تخلفات انتخاباتی احتمالی پیش، هنگام و پس از روز انتخابات...
21 خرداد 1392 | کنشگری مدنی | دستورالعمل
انتخابات آزاد صحنه کارزاری است منصفانه میان بازیگرانی که در نبرد برای کسب آراء بیشتر تلاش می‌کنند. در چنین انتخاباتی شرکت در کارزار...