چند رسانه ای - مولتی میدیا

نزدیک به انتخابات در ایران همیشه فضا پر شور و حال شده، صداهای گوناگون شنیده می‌شود و می‌توان از نظر دیگران پیرامون روند انتخابات، وضعیت...
19 ارديبهشت 1392 | انتخابات, پاسخگو سازی | چند رسانه ای - مولتی میدیا
این نمودار زمان بندی انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 را نشان می دهد
19 ارديبهشت 1392 | انتخابات, پاسخگو سازی | چند رسانه ای - مولتی میدیا
موازنه قدرت در جمهوری اسلامی این نمودار، موازنه بین نهادهای قدرت انتخابی و غیر انتخابی در کشور را بر اساس قانون اساسی نمایش می‌دهد. در...
4 مهر 1391 | مشارکت زنان, کنشگری مدنی, آزادی مدنی, انتخابات, پاسخگو سازی | چند رسانه ای - مولتی میدیا
این ودیئوی آموزشی نحوه ثبت گزارش در وب سایت نبض ایران را به مخاطبان فارسی زبان آموزش می دهد.