چند رسانه ای - مولتی میدیا

نزدیک به انتخابات در ایران همیشه فضا پر شور و حال شده، صداهای گوناگون شنیده می‌شود و می‌توان از نظر دیگران پیرامون روند انتخابات، وضعیت...
| کنشگری مدنی, انتخابات, پاسخگو سازی | چند رسانه ای - مولتی میدیا
دوره انتقالی در صربستان، مجموعه مصاحبه‌هایی است با کنش‌گران حوضه سیاسی در کشور صربستان پیرامون دوره چالش‌برانگیز انتقالی در آن کشور پس از...
29 خرداد 1392 | انتخابات | چند رسانه ای - مولتی میدیا
نبض‌ایران تلاش مصالمت‌آمیز مردم ایران را به آنان تبریک می‌گوید. حال که رئیس‌جمهور جدید سر کار می‌آید، به نظر شما، دولت کدام مسائل حقوق بشری...
24 خرداد 1392 | آزادی مدنی | چند رسانه ای - مولتی میدیا
21 خرداد 1392 | انتخابات, پاسخگو سازی | چند رسانه ای - مولتی میدیا
17 خرداد 1392 | انتخابات, پاسخگو سازی | چند رسانه ای - مولتی میدیا
17 خرداد 1392 | انتخابات, پاسخگو سازی | چند رسانه ای - مولتی میدیا
17 خرداد 1392 | انتخابات, پاسخگو سازی | چند رسانه ای - مولتی میدیا
دومین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 1392 با موضوع فرهنگ
17 خرداد 1392 | انتخابات, پاسخگو سازی | چند رسانه ای - مولتی میدیا
اولین مناظره نامزدهای انتخابات 1392 با موضوع اقتصاد
13 خرداد 1392 | انتخابات | چند رسانه ای - مولتی میدیا
در این قسمت، مسافران تاکسی، در بحث‌شان به موضوع تعیین صلاحیت کاندیداهای انتخابات می‌پردازند.
13 خرداد 1392 | انتخابات | چند رسانه ای - مولتی میدیا
در این قسمت، مسافران تاکسی، در بحث‌شان به موضوع لزوم حق انتخاب کردن و این پرسش که چه کسی شایسته اداره مملکت است، می‌پردازند.