چند رسانه ای - مولتی میدیا

نزدیک به انتخابات در ایران همیشه فضا پر شور و حال شده، صداهای گوناگون شنیده می‌شود و می‌توان از نظر دیگران پیرامون روند انتخابات، وضعیت...
24 شهريور 1395 | کنشگری مدنی | چند رسانه ای - مولتی میدیا
پیش‌درآمدی بر آموزش بزرگسالان - تفاوت تدریس با تربیت بزرگسالان اطلاعات را به گونه‌ای متفاوت نسبت به کودکان و نوجوانان جذب کرده، نحوه...
24 شهريور 1395 | کنشگری مدنی | چند رسانه ای - مولتی میدیا
پیش‌درآمدی بر آموزش بزرگسالان - تفاوت تدریس با تربیت بزرگسالان اطلاعات را به گونه‌ای متفاوت از کودکان و نوجوانان جذب کرده، نحوه فراگیری‌...
24 شهريور 1395 | کنشگری مدنی | چند رسانه ای - مولتی میدیا
پیش‌درآمدی بر آموزش بزرگسالان - اهداف و نتایج یادگیری بزرگسالان اطلاعات را به گونه‌ای متفاوت نسبت به کودکان و نوجوانان جذب کرده، نحوه...
5 اسفند 1394 | انتخابات | چند رسانه ای - مولتی میدیا
نزدیک به انتخابات در ایران همیشه فضا پر شور و حال شده، صداهای گوناگون شنیده می‌شود و می‌توان از نظر دیگران پیرامون روند انتخابات، وضعیت...
3 فروردين 1394 | کنشگری مدنی | چند رسانه ای - مولتی میدیا
هر کمپین حمایتی موفق به یک طرح و برنامه منسجم نیاز دارد. مشکلات کدام‌ها هستند و شما چه اهدافی در سر دارید؟ از گروه‌های هدف، کدام متحدان‌...
21 آبان 1393 | کنشگری مدنی | چند رسانه ای - مولتی میدیا
این ویدئوی کوتاه، کنشگری مدنی را به عنوان روشی معرفی می‌کند که شهروندان از طریق آن می‌توانند به حاکمیت کمک کرده و بر فعالیت آن را تأثیر...
5 شهريور 1393 | امنیت دیجیتال | چند رسانه ای - مولتی میدیا
حکومت ایران برخی از پیشرفته‌ترین ابزارهای فیلترینگ و نظارت بر فعالیت کاربران در اینترنت را به کار می‌گیرد. این بدان معنی است که اگر قدم‌های...
29 مرداد 1393 | پاسخگو سازی | چند رسانه ای - مولتی میدیا
بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر، تنها به اقتضای تولد، همه ما حقوق خاصی را به ارث می‌بریم. به‌عنوان یک شهروند، بسیار اهمیت دارد که این حقوق...
| انتخابات | چند رسانه ای - مولتی میدیا
بر همه آشکار است که مقامات در ایران اینترنت را سانسور می‌کنند. حال پرسش این است که دسترسی آزاد شهروندان به اینترنت با سرعت بالا چه اشکالی...
9 اسفند 1392 | پاسخگو سازی | چند رسانه ای - مولتی میدیا
مسئولیت‌پذیری یعنی دولتیان وظیفه داشته باشند پاسخگوی اعمالی باشند که به خواسته‌ها و نیازهای شهروندان ربط پیدا می‌کند. در این میان نقش...