نبض نامه

نبض‌نامه اسفند ۱۳۹۴ - ویژه انتخابات در جوامع باز، شناسایی خواست‌ها و دغدغه‌های گروه‌های اجتماعی مانند زنان و رساندن صدای آنان به سطح...
| آزادی مدنی, پاسخگو سازی | نبض نامه
بر اساس گفته گزارشگران بدون مرز، ایران با داشتن بیش از ٥٠ خبرنگار و گزارشگر پشت میله‌های زندان، یکی از بزرگ‌ترین زندان‌های دنیا برای...
| آزادی مدنی | نبض نامه
شماره این ماه نبض‌نامه به موضوع زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران می‌پردازد. بدین منظور نقض حقوق زندانیان و وضعیت آنان پشت میله‌های زندان...
| آزادی مدنی | نبض نامه
جنبش دانشجوئی یکی از قدیمی ترین حرکت های سیاسی در ایران است که تا به امروز توانسته بطور مداوم جریان خود را حفظ کند. جنبش دانشجوئی و به تبع...