تحلیل

آیا با حوزه انتخاباتی محل کار یا سکونتتان آشنایی دارید؟ می‌دانید جمعیت حوزه چقدر است و چند کرسی در مجلس دارد؟ نقشه حاضر حدود جغرافیایی...
18 ارديبهشت 1396 | انتخابات, پاسخگو سازی | تحلیل
نظام اداری در ایران از دو نوع شورا برای اداره امور در سطح محلی بهره می‌گیرد؛ «شوراهای اداری» و «شوراهای اسلامی». شوراهای اسلامی شهر و روستا...
12 ارديبهشت 1396 | کنشگری مدنی, انتخابات, پاسخگو سازی | تحلیل
وقتی سخن از انتخابات پیش می‌آید غالباً همه به رأی‌گیری فکر می‌کنند. هرچند به طور قطع روز رأی‌گیری جنبه حساسی از انتخابات را شکل می‌دهد با...
12 ارديبهشت 1396 | آزادی مدنی, انتخابات, پاسخگو سازی | تحلیل
نظام سیاسی ایران ملقمه‌ای است از نهادهای انتخابی و غیر انتخابی که بر یکدیگر تأثیرگذار هستند. اینفوگرافیک حاضر موازنه قدرت و روند انتخابات...
6 ارديبهشت 1396 | مشارکت زنان, انتخابات | تحلیل
مطابق آمار رسمی وزارت کشور، از میان ۲۸۷,۴۲۵ نفر داوطلب نامزدی در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در کشور تنها ۱۷,۸۸۵ نفر زن بوده‌اند....
1 ارديبهشت 1396 | انتخابات | تحلیل
امسال دو دور انتخابات در کشور به طور هم‌زمان برگزار می‌شوند. انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا. هرچند در روز رأی‌گیری این...
4 فروردين 1396 | انتخابات | تحلیل
این داده‌نما توسط هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تهیه شده است. داده‌نما زمان‌بندی و روند برگزاری انتخابات شوراهای...
30 دى 1395 | پاسخگو سازی | تحلیل
برگرفته از راهنمای پایش رویەهای سیاسی: توجه به نتایج و روشهای ارزیابی آن ‐ مؤسسه دموکراتیک ملی پانزدهمین دوره انتخابات مجلس اردن به...
2 دى 1395 | پاسخگو سازی | تحلیل
کیفیت عملکرد نهادهای عمومی رابطه مستقیمی با بودجه اختصاص یافته به آن‌ها دارد. در این نمودار، بودجه سال ۱۳۹۶ سازمان محیط زیست و سازمان...
30 آذر 1395 | پاسخگو سازی | تحلیل
کیفیت عملکرد نهادهای عمومی رابطه مستقیمی با بودجه اختصاص یافته به آن‌ها دارد. در این نمودار، بودجه سال ۱۳۹۶ سازمان محیط زیست با بودجه برخی...
11 تير 1395 | مشارکت زنان, انتخابات | تحلیل
در آغاز قرن بیست و یکم میلادی، درصد مشارکت زنان در مجلس شورای اسلامی متناسب با میزان حضور زنان در مجالس کشورهای همسایه و منطقه شمال آفریقا...