تحلیل

آیا با حوزه انتخاباتی محل کار یا سکونتتان آشنایی دارید؟ می‌دانید جمعیت حوزه چقدر است و چند کرسی در مجلس دارد؟ نقشه حاضر حدود جغرافیایی...
13 فروردين 1395 | انتخابات | تحلیل
نقشه زیر، درصد پیروزی نامزدهای فهرست امید را در انتخابات مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد. حوزه‌های انتخابیه‌ای که با رنگ قرمز نشان داده شده‌...
13 فروردين 1395 | انتخابات | تحلیل
نقشه زیر، حوزه‌های انتخابیه کشور را ترسیم می‌کند. حوزه‌هایی که با رنگ قرمز نمایش داده شده‌اند به طرز غیرقابل قبولی کرسی در مجلس شورای...
2 فروردين 1395 | مشارکت زنان, انتخابات | تحلیل
جمعه ۷ اسفند ۱۳۹۴، مردم در ایران برای انداختن رأی خود در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری پای صندوق رأی رفتند. تخمین زده می‌...
20 اسفند 1394 | مشارکت زنان, انتخابات | تحلیل
این تصویر اندازه کلمات فراوانی تکرار آن‌هارا نشان می‌دهد. نزدیکی و دوری کلمات از هم دیگر نشان می‌دهد تا چه میزان این واژه‌ها در کنار هم...
20 اسفند 1394 | مشارکت زنان, انتخابات | تحلیل
نمودار زیر فراوانی تکرار واژه‌های «انتخابات» و «زنان» در فضای توئیتری فارسی زبان را در یک بازه چهار هفته‌ای بین ۲۲ دی ۱۳۹۴ تا ۲۰ بهمن ۱۳۹۴...
20 اسفند 1394 | مشارکت زنان, انتخابات | تحلیل
تصویر زیر شبکه (دنبال‌کنندگان) توئیتر کاربرانی که در یک بازه زمانی چهارهفته‌ای بین ۲۲ دی ۱۳۹۴ تا ۲۰ بهمن ۱۳۹۴ نسبت به «انتخابات» و «زنان»...
20 اسفند 1394 | مشارکت زنان, انتخابات | تحلیل
در این تصویر توئیت و خوشه حساب‌های کاربری ایجاد کننده آن  یک‌جا نمایش داده شده‌اند. رنگ دایره‌ها خوشه‌ای که حساب کاربری منتشر کننده به آن...
6 اسفند 1394 | مشارکت زنان, کنشگری مدنی, انتخابات | تحلیل
شبکه حساب‌های کاربری فعال در بحث زنان و انتخابات به صورت منسجم پراکنده نشده، بلکه از خوشه‌های به هم متصل تشکیل شده است. کاربران در محیط...
19 بهمن 1394 | انتخابات | تحلیل
راهنمای کمیسیون ونیز در اجرای صحیح موضوعات انتخاباتی از زمان تصویب در سال ۱۳۸۲ تا کنون به یک استاندارد شناخته شده بین‌المللی در زمینه...
19 بهمن 1394 | انتخابات | تحلیل
راهنمای کمیسیون ونیز در اجرای صحیح موضوعات انتخاباتی از زمان تصویب در سال ۱۳۸۲ تا کنون به یک استاندارد شناخته شده بین‌المللی در زمینه...