تحلیل

آیا با حوزه انتخاباتی محل کار یا سکونتتان آشنایی دارید؟ می‌دانید جمعیت حوزه چقدر است و چند کرسی در مجلس دارد؟ نقشه حاضر حدود جغرافیایی...
15 خرداد 1393 | پاسخگو سازی | تحلیل
در ایران سازمان‌های موازی وجود دارند که با وجود دریافت بودجه عمومی تحت نظارت دولت یا مجلس عمل نکرده، به نهادهای انتخابی حاکمیت پاسخگو...
6 شهريور 1392 | آزادی مدنی, انتخابات, پاسخگو سازی | تحلیل
در گزارشی که پیش رو دارید، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به نقض مداوم حقوق بشر در ۹ وزارتخانۀ تحتِ کنترلِ مستقیمِ رئیس جمهور اشاره...
24 اسفند 1391 | آزادی مدنی, پاسخگو سازی | تحلیل
عدالت برای ایران، ۲۰ اسفند ۱۳۹۱: پیروان آیین بهایی در ایران یکی از گروههایی هستند که به طور مستمر و سازمان یافته مورد آزار و اذیت قرار می...
10 مرداد 1389 | مشارکت زنان, آزادی مدنی | تحلیل
اين گزارش به بررسي تلاش جمهوري اسلامي در راستاي از بين بردن جنبش حقوق زنان لندکي قبل و بعد از انتخابات 22 خرداد 1388 مي پردازد. اعضاي جنبش...
19 ارديبهشت 1391 | مشارکت زنان, آزادی مدنی, پاسخگو سازی | تحلیل
در این مقاله حقوقی، محمد حسین نیری وکیل پایه یک دادگستری، توضیح می دهد که چرا بر خلاف گزارشهای منتشر شده، سکوت قانون جدید مجازات اسلامی...
20 آذر 1391 | مشارکت زنان, آزادی مدنی | تحلیل
همزمان با روز جهانی حقوق بشر، رونمایی کتاب “جنایت و مصونیت؛ شکنجه جنسی زنان در زندانهای جمهوری اسلامی” را به زبان انگلیسی، اعلام کنیم. این...
3 آبان 1391 | مشارکت زنان, آزادی مدنی | تحلیل
ارزﯾﺎﺑﯽ واﮐﻨﺶﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان از ﺳﺎل ٢٠٠٩
31 شهريور 1391 | آزادی مدنی | تحلیل
جـــرس: در آستانه آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس کشور، کمپین حمایت از معلمان دربند طی فراخوانی خواستار تلاش برای آزادی معلمان زندانی در...
5 شهريور 1391 | مشارکت زنان, آزادی مدنی | تحلیل
نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بر اساس برنامه ماهانه خود که بیشاز ۲۹ ماه از آغاز آن می‌گذرد، اقدام به انتشار گزارش...
25 خرداد 1391 | آزادی مدنی | تحلیل
گروهی از دانشجویان ساکن کوی دانشگاه تهران در سومین سالگرد تهاجم 25 خرداد 1388 به کوی دانشگاه، کامل ترین مستندات، روایت شاهدان عینی، گزارش...