تحلیل

آیا با حوزه انتخاباتی محل کار یا سکونتتان آشنایی دارید؟ می‌دانید جمعیت حوزه چقدر است و چند کرسی در مجلس دارد؟ نقشه حاضر حدود جغرافیایی...
19 ارديبهشت 1391 | مشارکت زنان, آزادی مدنی, پاسخگو سازی | تحلیل
در این مقاله حقوقی، محمد حسین نیری وکیل پایه یک دادگستری، توضیح می دهد که چرا بر خلاف گزارشهای منتشر شده، سکوت قانون جدید مجازات اسلامی...
20 آذر 1391 | مشارکت زنان, آزادی مدنی | تحلیل
همزمان با روز جهانی حقوق بشر، رونمایی کتاب “جنایت و مصونیت؛ شکنجه جنسی زنان در زندانهای جمهوری اسلامی” را به زبان انگلیسی، اعلام کنیم. این...
3 آبان 1391 | مشارکت زنان, آزادی مدنی | تحلیل
ارزﯾﺎﺑﯽ واﮐﻨﺶﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان از ﺳﺎل ٢٠٠٩
31 شهريور 1391 | آزادی مدنی | تحلیل
جـــرس: در آستانه آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس کشور، کمپین حمایت از معلمان دربند طی فراخوانی خواستار تلاش برای آزادی معلمان زندانی در...
5 شهريور 1391 | مشارکت زنان, آزادی مدنی | تحلیل
نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بر اساس برنامه ماهانه خود که بیشاز ۲۹ ماه از آغاز آن می‌گذرد، اقدام به انتشار گزارش...
25 خرداد 1391 | آزادی مدنی | تحلیل
گروهی از دانشجویان ساکن کوی دانشگاه تهران در سومین سالگرد تهاجم 25 خرداد 1388 به کوی دانشگاه، کامل ترین مستندات، روایت شاهدان عینی، گزارش...
1 ارديبهشت 1391 | آزادی مدنی | تحلیل
گزارش پیش رو دربردارنده اطلاعات اماری یکسال شمسی (۸۹ - ۹۰) نقض حقوق بشر در ایران است. این گزارش که بصورت آماری-تحلیلی ارایه می شود، به همت...
1 اسفند 1390 | مشارکت زنان, آزادی مدنی | تحلیل
‎ در این نوشتار ۱۹۱ گزارش حقوق بشری منتشره بهمن ماه در ۱۱ رسته حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. و علاوه بر تلاش برای ارتقای دقت گزارشات...
| آزادی مدنی | تحلیل
نگاهی به نقض سیستماتیک حقوق آکادمیک در ایران پس از آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در سال۱۳۸۴ , زمانی که اصطلاح “دانشجویان ستاره دار”...