تحلیل

آیا با حوزه انتخاباتی محل کار یا سکونتتان آشنایی دارید؟ می‌دانید جمعیت حوزه چقدر است و چند کرسی در مجلس دارد؟ نقشه حاضر حدود جغرافیایی...
1 ارديبهشت 1396 | انتخابات | تحلیل
امسال دو دور انتخابات در کشور به طور هم‌زمان برگزار می‌شوند. انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا. هرچند در روز رأی‌گیری این...
4 فروردين 1396 | انتخابات | تحلیل
این داده‌نما توسط هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تهیه شده است. داده‌نما زمان‌بندی و روند برگزاری انتخابات شوراهای...
30 دى 1395 | پاسخگو سازی | تحلیل
برگرفته از راهنمای پایش رویەهای سیاسی: توجه به نتایج و روشهای ارزیابی آن ‐ مؤسسه دموکراتیک ملی پانزدهمین دوره انتخابات مجلس اردن به...
2 دى 1395 | پاسخگو سازی | تحلیل
کیفیت عملکرد نهادهای عمومی رابطه مستقیمی با بودجه اختصاص یافته به آن‌ها دارد. در این نمودار، بودجه سال ۱۳۹۶ سازمان محیط زیست و سازمان...
30 آذر 1395 | پاسخگو سازی | تحلیل
کیفیت عملکرد نهادهای عمومی رابطه مستقیمی با بودجه اختصاص یافته به آن‌ها دارد. در این نمودار، بودجه سال ۱۳۹۶ سازمان محیط زیست با بودجه برخی...
11 تير 1395 | مشارکت زنان, انتخابات | تحلیل
در آغاز قرن بیست و یکم میلادی، درصد مشارکت زنان در مجلس شورای اسلامی متناسب با میزان حضور زنان در مجالس کشورهای همسایه و منطقه شمال آفریقا...
13 فروردين 1395 | انتخابات | تحلیل
نقشه زیر حوزه‌های انتخابیه‌ای را نشان می‌دهد که در انتخابات سال ۹۴ مجلس شورای اسلامی امکان داشت اصولگرایان نامزدهای بیشتری به مجلس بفرستند...
13 فروردين 1395 | انتخابات | تحلیل
نقشه زیر حوزه‌های انتخابیه‌ای را نشان می‌دهد که در انتخابات سال ۹۴ مجلس شورای اسلامی امکان داشت فهرست امید نامزدهای بیشتری به مجلس بفرستد....
13 فروردين 1395 | انتخابات | تحلیل
نقشه زیر، درصد پیروزی نامزدهای مستقل را در انتخابات مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد. حوزه‌های انتخابیه‌ای که با رنگ قرمز مشخص شده‌اند، حوزه‌...
13 فروردين 1395 | انتخابات | تحلیل
نقشه زیر، درصد پیروزی نامزدهای اصولگرا را در انتخابات مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد. حوزه‌های انتخابیه‌ای که با رنگ قرمز مشخص شده‌اند، حوزه...